o nás


Zariadenie interiérov prevedené firmou HoReCa manufacture & merchandising, k.s

Značková prezentácia v oblasti priemyslu nápojov naberá čoraz viac na význame hlavne v oblasti gastronómie. Od zariadenia, ktoré prezentuje danú firmu, až ku kompletným konceptom klub-v -klube naberá reklama pri „Point of drinking" významne na váhe. Dlhodobým nasadením zariadenia priamo na mieste získavajú značky značne vyššiu intenzitu kontaktu, ako pri prezentácii personálom, z čoho profitujú všetci. Navyše na môže toto zariadenie slúžiť aj ako zaujímavá alternatíva príspevku nákladov na reklamu, resp. k financovaniu úveru. Gastronómom takto výhodne získa vysokokvalitného zariadenia. Spotrebiteľ sa v takomto vhodne zladenom a vkusne upravenom prostredí cíti veľmi dobre a pohodlne. Zároveň sú podľa jeho štýlu splnené špecifické požiadavky na okolité prostredie.

Cieľom firmy HoReCa manufacturing & merchandising, k.s. na trhu je namiesto presycovania trhu kvantom "uniformných" zariadení, náročných na rozpočet, sústrediť pozornosť na nepretržitú a plynulú prípravu pre vytrvalý rast a zlepšovanie individuálnych zariadení „šitých na mieru".Predmetom činnosti spoločnosti HoReCa manufacturing & merchandising, k.s. je rozvoj a nákup investičných tovarov pre zariadenia v značkovom priemysle a priemysle voľného času za mimoriadne atraktívnych podmienok na trhu strednej a východnej Európy. Vlastný kreatívny rozvoj popritom určujú hlavne nové trendy.

Spoločnosť bola založená s cieľom vyvíjať, realizovať a optimalizovať efektívne stratégie v oblasti nákupu a nákupných vzťahov pre svojich klientov. Spoločnosťou HoReCa, k.s. sprostredkuje výrobu a realizáciu projektov prostredníctvom stolárskych, čalúnickych resp. kováčskych firiem v strednej a východnej Európe. V centre záujmu rozvoja strategického portfólia dodávateľov HoReCa sú výrobcovia a dodávatelia z oblasti nábytku a reklamných predmetov.

Spoločnosť HoReCa bola založená s hlavným sídlom na Slovensku, za účelom zabezpečiť pre svojich klientov čo najvýhodnejšie obstarávacie podmienky v krajinách strednej a východnej Európy. Spoločnosť vedie rokovania o cenách a vypracováva rámcové zmluvy s dodávateľmi, pričom podstatným cieľom je postupné znižovanie nákupných cien. Okrem toho sa firma HoReCa zameriava aj intenzívnym hľadaním nových obchodných partnerov za účelom zvyšovania kvality a spoľahlivosti.